Przepisy dotyczące jakości i testowania konstrukcji drewnianych.

Przepisy dotyczące jakości i testowania konstrukcji drewnianych mają zastosowanie do budowy drewnianych domów i budynków w konstrukcji drewnianej. Obejmuje to produkcja prefabrykowanych wyrobów budowlanych do budynków w budownictwie drewnianym i budowie budynków w konstrukcji drewnianej.

Obejmują następujące elementy drewniane:
– rodzaj drewnianego panelu / typ ramy drewnianej,
– drewniana konstrukcja szkieletowa,
– konstrukcja z litego drewna,
– Modułowa konstrukcja.
Te przepisy dotyczące jakości i testowania nie mają zastosowania do drewnianych domów w konstrukcji blokowej zgodnie z zapewnieniem jakości polskich producentów.

Drewniane konstrukcje.
Domy drewniane w rozumieniu tych przepisów dotyczących jakości i badań są
budynkami z drewna, materiałów drzewnych, suchych materiałów budowlanych i uzupełniające materiały budowlane. Należą do nich:
– budynek mieszkalny,
– budynek biurowy,
– budynki komercyjne,
– budynki funkcjonalne

Konstrukcja z litego drewna:
Konstrukcja z litego drewna w zakresie tych przepisów dotyczących jakości i badań obejmuje:

  • rodzaj stosu płyt
  • rodzaj drewna klejonego krzyżowo
  • rodzaj sklejki

Wymagane dokumenty do produkcji i montażu elementów i drewnianych domów:

  1. Certyfikat solidności materiałów.

Dla każdego obiektu istnieje certyfikat stabilności (obliczenia statyczne)
zgodnie z aktualnymi normami projektowymi.
Ponadto mogą być wymagane następujące dowody:
– obliczenia statyczne dla standardowych komponentów i testowane typu
składniki
– ogólne zatwierdzenia inspekcji budowlanej lub europejskie
aprobaty techniczne lub oceny,
– ogólne świadectwa kontroli budowlanej,
– zatwierdzenie w indywidualnych przypadkach.

http://metalplast-cobr.pl/certyfikaty-w-budownictwie.html

http://www.builder.wroclaw.pl/builder/certyfikaty-i-atesty

https://www.itb.pl/certyfikacja.html